Loading…
0494 89 97 19
Donkerstraat 2, Neerijse

Yvonne Merkelbach

Ik vind het een uitdaging om kinderen te motiveren, te stimuleren en toch plezier te laten ervaren. Net bij datgene waar ze moeilijkheden ondervinden en wat weerstand geeft. Om kinderen uit te dagen, maar toch rekening te houden met hun persoonlijke grenzen en de mogelijkheden van hun omgeving. Natuurlijk helpt mijn bijkomende opleiding als adem- en stemtherapeute om hiermee om te gaan. Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om patiënten te behandelen met stemproblemen via de opleiding adem, stem en boventonen. Maar verder in de opleiding merkte ik dat adem- en stemtherapie meer bleek te zijn. Er ging een nieuwe wereld voor me open met nieuwe inzichten en mogelijkheden. Ik merk dat ik de logopedie mooi kan aanvullen met af en toe wat ademtherapie. Ik zoek hierbij naar de meest optimale begeleiding in samenwerking met de patiënt, ouders, school en andere hulpverleners.

Het werken met adem, stem en klanken geeft me dan weer de mogelijkheid om workshops en individuele sessies te geven rond verschillende thema’s waardoor je meer inzicht krijgt in hoe je in het leven staat ten opzichte van jezelf en je omgeving. Ik geloof in deze manier van het leven te leven. Onze ervaringen te gebruiken om keuzes te leren maken, om nieuwe uitdagingen aan te durven gaan, om ons creatieve zelf te kunnen en durven zijn,… ieder op zijn eigen unieke manier.


Contact

yvonne@praktijkneerijse.be   | Tel 0478/65 62 67


Behandelingen en Groepslessen

Logopedie – Lichaamstherapie – “je adem ontmoeten”


Tarieven

Logopedie :  44,11€ / 60 min 22,05€ / 30 min
Geconventioneerde therapeut. Terugbetaling mogelijk via mutualteit.

Adem- en stemtherapie: 45€ / 60 min


Gevolgde opleidingen
  • Logopedie (Lessius Hogeschool, 3-jarige voltijdse opleiding)
  • Adem, Stem en Boventonen (3-jarige deeltijdse opleiding bij Borg Groeneveld)
  • Adem- en stemtherapie (2-jarige deeltijdse opleiding bij Borg Groeneveld en Frans-Peter Menge)
  • Vanuit mijn brede interesseveld volgde ik verschillende bijscholingen en verdiepingen, waaronder 1ste graad MISC door vzw “Kind Inclusie Plan”, Integratie van de natuur in energetisch werk bij Shizendo, Nadiki-therapeute bij Chris Wollaert…